Превоз на инвалиди и пенсионери над 70 години по линиите на градския транспорт на Добрич за календарната 2010 г.

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Превоз на инвалиди и пенсионери над 70 години по линиите на градския транспорт на Добрич  за календарната 2010 г." включва 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция 1 (ОП 1) - "Превоз на инвалиди";

Обособена позиция 2 (ОП 2) - "Превоз на пенсионери над 70 години".

 

Мотиви за избора на процедура:

Съгласно Решение № 18-8/24.02.2009 г. на Общински съвет град Добрич на фирма - "Тролейбусен транспорт" ЕООД е възложено осъществяването на тролейбусен транспорт по утвърдена транспортна схема на град Добрич и съгласно проведен Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по градската транспортна схема на фирмите: "Автобусен транспорт" ЕООД, "Пътнически превози" ЕООД и „ПГ Комерс" ООД е възложено осъществяването на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема на град Добрич. С горепосочените 4 /четири/ фирми има сключени договори като в периода касаещ обществената поръчка, а именно 2010 г. те са единствените, които упражняват дейността „обществен превоз на пътници"  по транспортната схема на Община град Добрич. Всяка от гореизброените фирми разполага с разрешение от Министерство на финансите, че има право да отпечатва листови билети за превоз на пътници както и абонаментни карти за превоз на пътници с номинална стойност съгласно изискванията на НУРОКЦК.

С оглед на това изпращаме покани до четирите горепосочени фирми за договаряне на клаузите и сключване на договори по обществената поръчка.

 

Лица/фирми, до които се изпраща покана за участие в процедурата:

За ОП 1 се изпращат покани до следните фирми:

"Тролейбусен транспорт" ЕООД; "Автобусен транспорт" ЕООД; "Пътнически превози" ЕООД; "ПГ Комерс" ООД.

 

За ОП 2 се изпращат покани до следните фирми:

"Тролейбусен транспорт" ЕООД; "Автобусен транспорт" ЕООД; "Пътнически превози" ЕООД; "ПГ Комерс" ООД.

 

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Министър Деница Сачева и кметът Йордан Йорданов посетиха АЕМО "Старият Добрич"

25.01.2021

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева и кметът на Добрич Йордан Йорданов посетиха АЕМО „Старият Добрич" и разговаряха със занаятчиите, които имат ателиета в комплекса. По инициатива на Министър Сачева...

Министър Деница Сачева и кметът Йордан Йорданов посетиха АЕМО "Старият Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
1° C ясно небе
Нагоре