Учебни и детски заведения | Община град Добрич

Учебни и детски заведения

Образователната мрежа на територията на град Добрич в началото на учебната 2017/2018 г. включва 14 целоднени детски градини, 7 основни училища, 5 средни училища, 2 профилирани и 6 професионални гимназии, cпортно училище, помощно училище, 2 частни училища, ученическо общежитие, Общински младежки център "Захари Стоянов".

Броят на учениците в основните училища е 1950, а броят на паралелките 93.

В пет средни училища, спортно училище и две профилирани гимназии се обучават 5615 ученика в 243 паралелки. Профилите в тези училища са: хуманитарен, природо-математически, чуждоезиков и технологичен. Застъпени са и профили в областта на музиката, изобразителното изкуство и спорта.

От утвърдения държавен план за приемане на ученици след завършен седми клас в общинските училища, включващ 24 паралелки се реализираха 21. След завършено основно образование са сформирани 6 паралелки.

При пазарните условия професионалното образование в общината се провежда в 6 професионални гимназии, разположени в различни райони на града. В тях през учебната 2017/2018 година се обучават 1762 ученика по 27 специалности и професии в 77 паралелки. Всяко професионално училище притежава самостоятелна сграда и база за практическо обучение. Частните училища в територията на гр.Добрич са 2 с общ брой 104 ученика, които се обучават в 16 паралелки.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28° C ясно небе
Нагоре