Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население

 

Програмата е актуализирана с Решение на Общински съвет град Добрич №31-16 от 27.02.2018 г.

През 2005 година, с Решение № 25-22/25.01.2005 г. Общински съвет град Добрич прие Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население. Този програмен документ бе разработен в изпълнение на Решение на Общинския съвет от м.декември 2004 г., взето на извънредно заседание, след разглеждане на докладна записка за „Състояние и проблеми на техническата инфраструктура и благоустрояването. Насоки за подобряване и развитието им”. Първоначално програмата е с период на действие 2005 – 2007 година.

След изтичане срока на действието й и отчетените положителни резултати, Общински съвет гр.Добрич с Решение № 5-22/26.02.2008г. приема „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население” със срок на действие 2008 – 2011 г.

За това, че Програмата е една изключително полезна инициатива говорят все по-нарастващия брой на реализираните в годините обекти. За шестгодишния периода на действието си, по инициатива и с финансовото участие на гражданите, са реализирани общо 142 обекта на обща стойност 770 400 лв., като привлечения ресурс възлиза на 208 670 лв.

В годините след 2005 г. тази програма стана популярна в цялата страна и по почина на Община гр.Добрич тя се вече се реализира успешно и в общините: Монтана, Търговище, Габрово, Бургас, Разград, Ямбол, Свиленград и др.

На практика Програмата се превърна в първия по своя характер документ в национален мащаб, който насърчава граждански инициативи в полза на Общината и чието изпълнение е обезпечено със средства от общинския бюджет.

След влизането в сила на Закона за управление на етажната собственост Програмата все повече ще става обединител и начин за реализиране на съвместни инициативи на съсобствениците по отношение на благоустрояване на прилежащите пространства и съответно подобряване на жизнената им среда.

Като продължение на тази добра практика, и като отчете обществено-полезния й характер Общински съвет на Община град Добрич на свое заседание от 17 февруари 2012 г. прие Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с участие на местното население със срок на реализация 2012-2015 г. Програмата бе актуализирана на заседание на Общински съвет на 28.01.2016 г. с Решение 4-2/28.01.2016 г. - със срок на действие 2016 - 2019 г. Последната актуализация на Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с участие на местното население е с Решение № 31-16/27.02.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

ФОРМУЛЯР за кандидатстване

Протокол от Общо събрание при кандидати в етажна собственост 

 

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
1.96° C предимно ясно
Нагоре