Окончателни резултати от събеседване за длъжността "директор" в детска 4 "Щастливо детство"

ПРОТОКОЛ

 

        Днес, 13.07.2016 г. комисия назначена  със  Заповед №885/12.07.2016 година   на Кмета на Община  град  Добрич в състав:

          Председател – Дияна Борисова - Директор Дирекция  „Хуманитарни дейности”

и членове:

         1. Красимира Кирова – Главен експерт „Управление на здравната грижа в общинските здравни и социални услуги” в Дирекция „Хуманитарни дейности”,

         2. Нели  Желева   - Главен експерт  „Кадрова политика”в Дирекция „Хуманитарни дейности”,

         3. Кина Драгнева – Директор детска ясла  „Пролет”

          проведе  събеседване с кандидатите за длъжността Директор на Детска ясла № 4 в Дирекция „Хуманитарни дейности”.

         До събеседване  за длъжността са допуснати:

    1. Галина Маринова Колева

    2. Миглена Тодорова Янева

    3. Керанка Димитрова Станева

     Кандидатите  се явиха на събеседване  по ред на подаване на документите.

          Всеки член от комисията вписва оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение 1 към протокола).

 

     Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта  за окончателния резултат от проведеното събеседване  (Приложение № 2  към Протокола ), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 200.

    Кандидатите се класират както следва:

 

  1. Галина Маринова Колева -                193 точки
  2. Керанка Димитрова Станева -          182 точки
  3. Миглена Тодорова Янева -                168 точки

 

         Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор на основание  чл. 107 и във връзка с чл. 96, ал. 1-3 от Кодекса на труда с кандидата, класирал се на първо място -  Галина Маринова Колева.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави  в два еднообразни екземпляра,единият от които за работодателя, другият за комисията.

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре