Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Работник, поддръжка" в ОП "Общински пазари"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 12.07.2016г. в 10,00 ч., комисия, назначена със Заповед № 880/11.07.2016г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: инж. Георги Кирилов – Директор на ОП „ Общински пазари”

и членове:

1. Гергана Гудева  – Експерт в Дейност “ДДВС”, Юрист  

2. Радослав Овчаров –  Инспектор в  ОП „Общински пазари”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Работник, поддръжка” в ОП „Общински пазари” град Добрич.

 

Документи за участие са подадени от:

 

Живко Дончев Желев

Цветомир Демирев Георгиев

Ивелин Стойков Зурнаджиев

Красимир Добрев Колев

Тошко Димитров Торлев

Здравко Койчев Христов

Вичо Георгиев Великов

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

Живко Дончев Желев

Ивелин Стойков Зурнаджиев

Красимир Добрев Колев

Здравко Койчев Христов

Вичо Георгиев Великов

 

Комисията реши да не допусне до събеседване:

Цветомир Демирев Георгиев – не отговаря на допълнителните изисквания за квалификация;

Тошко Димитров Торлев -  липса на документи, удостоверяващи придобит стаж  и професионален опит;

Допуснатите кандидати ще се информират за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 15.07.2016г. /петък/ по график, в сградата на ОП „Общински пазари” град Добрич, на адрес: ул. „Генерал Киселов” № 1, ет.4, стая 408 в кабинета на Директора на ОП „Общински пазари”.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре