Окончателни резултати от събеседване за длъжността "специалист озеленител" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 05.07.2016 г., Комисия, назначена със Заповед № 850/ 05.07.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

          Председател: Десислава Лунчева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

          и членове:

                     1. Гергана Гудева-Димитрова – експерт ДДВС, правоспособен юрист,

                     2. Галина Миткова Тодорова – н-к отдел КАО в Община град Добрич

проведе събеседване с кандидатата за длъжността Специалист озеленител  в

ОБП „ Устойчиви дейности и проекти”  гр. Добрич.

За участие документи са подадени от: Никет Байсел Селямед.

          Комисията оцени качествата на кандидатата въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

          Комисията предлага да се сключи трудов договор с  Никет Байсел Селямед.

          Кандидата ще се информира по телефон/електронна поща за решението на комисията.

         Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

Актуално

Встъпителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“

18.12.2018

На 20 декември 2018 г. от 10:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич ще се състои встъпителна пресконференция по проект „За моето бъдеще“. Проектът е  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Встъпителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“
ВИЖ ДОБРИЧ
-1° C слаб снеговалеж
Нагоре