Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „Помощник-възпитател” в ЦДГ № 9 „Пчеличка”

П Р О Т О К О Л

Днес 22.06.2016 г., комисия назначена със заповед № 56 / 20.06.2016г на Директора на ЦДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Веселина  Гешева Желева – главен учител в  ЦДГ № 9 „Пчеличка” и членове:

1. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика”

2. Екатерина Митева Енева   – ЗАС

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „помощник-възпитател” в ЦДГ № 9 „Пчеличка” .

За участие документи са подадени от :

  1. Красимира Атанасова Йорданова
  2. Калинка Георгиева Йовчева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да не допусне до втори етап – събеседване  кандидатите по следните причини:

  1. Красимира Атанасова Йорданова – не отговаря на изискването за преминат курс на обучение за длъжността помощник възпитател

Комисията реши да допусне до втори етап – събеседване

1.Калинка Георгиева Йовчева – отговаря на изискванията посочени в обявата

Кандидатите ще бъдат информирани лично за резултата от проведения подбор по документи. Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Община Добрич извършва ремонт на паркинга зад хотел „България“

22.02.2019

Паркингът се намира зад бл. №19 по бул. „25-ти септември“ и е с квадратура 1500 кв. м. Инвестицията е в размер на 100 000 лева без ДДС и се осигурява от общинския бюджет като част от Рамково споразумение с предмет:...

Община Добрич извършва ремонт на паркинга зад хотел „България“
ВИЖ ДОБРИЧ
3° C слаб дъжд
Нагоре