Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „Помощник-възпитател” в ЦДГ № 9 „Пчеличка”

П Р О Т О К О Л

Днес 22.06.2016 г., комисия назначена със заповед № 56 / 20.06.2016г на Директора на ЦДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Веселина  Гешева Желева – главен учител в  ЦДГ № 9 „Пчеличка” и членове:

1. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика”

2. Екатерина Митева Енева   – ЗАС

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „помощник-възпитател” в ЦДГ № 9 „Пчеличка” .

За участие документи са подадени от :

  1. Красимира Атанасова Йорданова
  2. Калинка Георгиева Йовчева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да не допусне до втори етап – събеседване  кандидатите по следните причини:

  1. Красимира Атанасова Йорданова – не отговаря на изискването за преминат курс на обучение за длъжността помощник възпитател

Комисията реши да допусне до втори етап – събеседване

1.Калинка Георгиева Йовчева – отговаря на изискванията посочени в обявата

Кандидатите ще бъдат информирани лично за резултата от проведения подбор по документи. Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Определен е победителят в конкурса за туристическо лого на Добрич

11.12.2018

На 7 декември 2018 г. определено със заповед № 1304/08.11.2018 г. на кмета на Община град Добрич жури проведе своето заседание за избор на Туристическо лого на град Добрич и излъчи победител. Това е проектът на Христо Викторов Христов....

Определен е победителят в конкурса за туристическо лого на Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
2.51° C разсеяна облачност
Нагоре