Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в ДЯ № 4 "Щастливо детство"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 09.06.2016 година комисия назначена със заповед №54/09.06.2016 г.  на в. и. д. Директор на Детска ясла №4 „Щастливо детство“

Председател – Иванка Петрова-педагог

и членове:

1.Нели Желева-Главен експерт Кадрова политика

2.Ирена Йорданова - в. и. д. Директор

3. Дарина Денчева - Мед. сестра

проведе събеседване с кандидатите за длъжността мед.сестра  в Детска ясла „Щастливо детство“.

До събеседването за длъжността е допусната:

Марияна Георгиева Димитрова-Костова

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси .

Комисията предлага на Директора на Детска  ясла  „Щастливо детство” да  сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1   във връзка чл.70  ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с  Марияна Георгиева Димитрова-Костова.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Поезия във вените на Добрич

19.07.2018

На 26 юли т. г. от 19.00 ч. пред Храм „Свети Георги“ до възрожденската чешма Елка Няголова – поет, писател, преводач, издател и основател на Славянска литературна и артистична академия, ще представи юбилейната си книга...

Поезия във вените на Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21° C ясно небе
Нагоре