Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник готвач" в ЦДГ № 32 "Зорница"

П Р О Т О К О Л

Днес,09.06.2016г. в 13.30 часа Комисия, назначена със заповед №142/06.06.2016г. на Директора на ЦДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател:

Жана Йорданова Николова –главен учител В ЦДГ № 32 „ Зорница”

и членове:

1.Галина Петрова Иванова-старши учител в ЦДГ № 32 „Зорница”

2. Севдалина Владимирова Иванова-старши учител в ЦДГ № 32  „Зорница”

3.Тонка Костова Гочева –                   ЗАС в ЦДГ № 32 „Зорница”

4.Нели Петрова Желева- Гл.експерт „Кадрова политика” Дирекция „ХД” при Община град Добрич

Проведе процедура по допускане на кандидатите за участие в събеседване за длъжността  „Помощник готвач”в  ЦДГ № 32 „Зорница”.

За участие документи са подадени от:

1.Стела Симеонова Атанасова

2.Мария Великова Димова

3.Петя Петрова Тодорова

4.Йорданка Петрова Георгиева

5.Венцислава Великова Василева

6.Станка Стефанова Колева.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика,комисията реши да допусне до втори етап  от подбора-събеседване и практическа задача.

1. Стела Симеонова Атанасова

2.Мария Великова Димова

3.Петя Петрова Тодорова

4.Йорданка Петрова Георгиева

5.Венцислава Великова Василева

6.Станка Стефанова Колева.

  Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община  град Добрич.

    Събеседването , на което ще бъде оценена професионалната подготовка и качества на кандидатите ще се проведе в учителската стая на ЦДГ №32 на 10.06.2016 година. Кандидатите ще бъдат уведомени лично за часа на провеждане.

Актуално

В Младежкия център в Добрич ще бъде открита изложба на тема „Деца, изкуство и спорт срещу наркотиците”

25.06.2018

Изложба на рисунки на деца от добрички училища на тема „Деца, изкуство и спорт срещу наркотиците” ще бъде открита на 26 юни/вторник/ от 10.30 часа в Общински младежки център „Захари Стоянов“. Изложбата е посветена на...

В Младежкия център в Добрич ще бъде открита изложба на тема „Деца, изкуство и спорт срещу наркотиците”
ВИЖ ДОБРИЧ
23° C ниска облачност
Нагоре