Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ЦДГ № 8 "Бодра смяна"

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Днес, 06.06.2016 година в 15.30 часа Комисия, назначена със заповед №10/01.06.2016 година на Директора на ЦДГ №8 „Бодра смяна“ в състав:

Председател : Надя Степанова Дунева – учител в ЦДГ №8 „Бодра смяна”

и членове:1.Веселинка Стоянова Великова - старши учител в ЦДГ №8 „Бодра смяна”

      2.Борислава Петрова Мартинова – старши учител в ЦДГ №8 „Бодра смяна”;

      3. Катя Петкова Златева – Асистент „Колеж Добрич“;

      4. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ Дирекция „ХД“ при Община град Добрич

Проведе процедурата по допускане на кандидатите за участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ЦДГ №8 „Бодра смяна“.

За участие документи са подадени от Магдалена Матеева Петрова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване и практичeска задача

Магдалена Матеева Петрова.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Събеседването, на което ще бъде оценена професионалната подготовка и качества на кандидата, ще се проведе на 07.06.2016 год.(вторник) от 9.30 часа в занималнята на група „Детелина“ на ЦДГ №8 „Бодра смяна“.

Актуално

Честит 25 септември!

25.09.2018

Има дни, в които грижите и проблемите на всекидневието, тревогите и трудностите, се забравят, избледняват и остават някъде назад. Има дни, без които не можем и които помним от първия досег на слънцето, от думите, които носи вятъра,...

Честит 25 септември!
ВИЖ ДОБРИЧ
8° C ясно небе
Нагоре