Свободно работно място за длъжността "Помощник готвач" в ЦДГ № 32

ЦДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността помощник готвач  в детска градина

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - кулинарна

1.2. Цел на длъжността: първична обработка на продуктите предназначени за производство на отделните ястия за деца.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно общо

1.4. Години професионален опит: до 5 години професионален опит по специалността

1.5. Допълнителни изисквания: Документ за професионална квалификация готвач,помощник готвач,отговорност,работа в екип.

   2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за средно образование и придобита професионална квалификация –готвач , помощник готвач.

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦДГ № 32„Зорница”,

 ж.к. “Строител”  всеки делничен ден от  9.00 часа до 15:00 часа ,

Лице за контакти:  Марияна Димитрова – Директор на ЦДГ № 32

 Телефон за контакти: 058/665223

4. Срок за подаване на документите: от 06.06.2016г. до 09.06.2016 г. до 12.00ч

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  помощник готвач в детска градина, в ЦДГ № 32 “Зорница “ град Добрич  – ж.к. „Строител”до 65.

Актуално

Честит 25 септември!

25.09.2018

Има дни, в които грижите и проблемите на всекидневието, тревогите и трудностите, се забравят, избледняват и остават някъде назад. Има дни, без които не можем и които помним от първия досег на слънцето, от думите, които носи вятъра,...

Честит 25 септември!
ВИЖ ДОБРИЧ
8° C ясно небе
Нагоре