Свободни работни места за длъжността „Работник поддръжка на спортни съоръжения”

ОП „Спортни имоти” град Добрич

Обявява две свободни работни места за длъжността

Работник поддръжка на спортни съоръжения”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Почистване, поддържане на спортните комплекси и съоръжения  и прилежащите  терени и тревни площи;

1.2. Монтира и демонтира при необходимост спортните уреди и съоръжения за тренировки и състезания. Осигурява правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване и инсталации. Следи спазването на правилника за вътрешния ред;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

1.4. Изискване за трудов стаж: три години;

1.5. Допълнителни изисквания:познаване спецификата на работата и умения за работа в колектив.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Копие от документ за трудов стаж;

2.4. Автобиография.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП”Спортни имоти” гр. Добрич, бул.”25-ти септември”10 ет.2  офис №28, всеки делничен ден от 09.00  до 12.00 часа и от 13.00  до 16.00 часа.

 

Лице за контакти: Мария Иванова

Телефон за контакти: 058/604 405

 

4. Срок за подаване на документите: 20.06.2016 г.

 

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67 , ал.1, т.1 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден, със срок на изпитание 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на длъжността в сградата на ОП”Спортни имоти”.

Актуално

Община Добрич извършва ремонт на паркинга зад хотел „България“

22.02.2019

Паркингът се намира зад бл. №19 по бул. „25-ти септември“ и е с квадратура 1500 кв. м. Инвестицията е в размер на 100 000 лева без ДДС и се осигурява от общинския бюджет като част от Рамково споразумение с предмет:...

Община Добрич извършва ремонт на паркинга зад хотел „България“
ВИЖ ДОБРИЧ
3° C слаб дъжд
Нагоре