Свободно работно място за длъжността "Учител" в ЦДГ № 8 "Бодра смяна"

Обявление

ЦДГ №8 „Бодра смяна” обявява свободно работно място за длъжността

“Учител“

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  образование

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 3 до 7 години

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше магистър, висше бакалавър, професионален бакалавър

1.4. Години професионален опит: не повече от 5 години по специалността

1.5. Допълнителни изисквания: компютърни умения – Word, Excel, владеене на чужд език–английски, френски, немски, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

 

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование и квалификация

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦДГ №8 „Бодра смяна“,ул. „Ген.Колев“  №13, всеки работен ден от 08:30 часа до 14:30 часа.

Лица за контакти: д-р Мария Христова            Телефон за контакти: 058/602 331

 

4. Срок за подаване на документите: от 01.06.2016г. до 06.06.2016 година.

 

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70,ал.1, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ЦДГ№8 „Бодра смяна“, гр. Добрич, ул. „Ген.Колев“ №13

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре