Окончателни резултати от събеседване за длъжността специалист "ПИЦНВ"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 20.05.2016 г. в 10,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 612 / 17.05.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Нели Петрова Желева, гл. експерт „Кадрова политика“ в Дирекция ХД

и членове:

1. Гергана Красимирова Гудева-Димитрова – Експерт в дейност ДДВС, правоспособен юрист, Община град Добрич;

2. Иванка Нанова Николова – Секретар на ОбСНВ в дейност ДДВС, Община град Добрич,

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността специалист „Превантивно информационен център по наркотични вещества“ в дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 1. Татяна Стефкова Господинова
 2. Ралица Петкова Димитрова
 3. Диляна Ванева Мързъкова
 4. Йорданка Василева Петкова
 5. Теодора Валентинова Петрова
 6. Гергана Жечева Иванова
 7. Звездалина Радева Савчева
 8. Таня Иванова Стойкова
 9. Милена Савова Христова
 10. Антоанета Славова Иванова
 11. Михаела Мариянова Великова
 12. Ивелина Петрова Младенова-Великова
 13. Валя Колева Славова
 14. Татяна Атанасова Иванова
 15. Елица Северинова Стойкова
 16. Димитричка Василева Стефанова
 17. Мария Добрева Стоянова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по реда на завеждане на заявленията в деловодство на Община град Добрич.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и реши:

Предлага да се сключи трудов договор с Мария Добрева Стоянова

Като резерви комисията определи следните кандидати:

 

 1. Михаела Мариянова Великова
 2. Ивелина Петрова Младенова-Великова
 3. Йорданка Василева Петкова

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

“История на изкуството в училище” за първи път в Добрич

07.12.2017

Програмата на Фондация "Изиарт" за обучение по  "История на изкуството" за първа година ще се реализира в училище в град Добрич – ОУ „Христо Смирненски”. Занятията се провеждат в третите класове, като...

“История на изкуството в училище” за първи път в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9° C ясно небе
Нагоре