Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Касиер, счетоводство"

Днес, 25.04.2016 г. комисия назначена със заповед № 501/21.04.2016 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател – Нели Желева     – Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”

 

и членове:

1.  Емилия Кирилова – Старши счетоводител в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”

2.  Марина Манолова – Счетоводител в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”

3.  Гергана Гудева – Експерт в ДДВС, правоспособен юрисконсулт

                

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ,,Касиер, счетоводство” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

  1. Геновева Вълкова Господинова
  2. Ирена Иванова Стоянова
  3. Стефка Атанасова Павлова
  4. Теменуга Стойкова Желязкова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение №1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола ), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

  1. Ирена Иванова Стоянова   - 86 точки
  2. Стефка Атанасова Павлова- 78 точки
  3. Теменуга Стойкова Желязкова- 50 точки
  4. Геновева Вълкова Господинова- 41 точки

 

Комисията предлага на Кмета на Община гр.Добрич да сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 с кандидата класирал се на първо място.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре