Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Административен секретар" в Камерен оркестър - Добрич

ПРОТОКОЛ

Днес, 12.04.2016г. комисия назначена със заповед № 439/12.04.2016 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Теменужка Иванова –Концерт-майстор в Камерен оркестър гр.Добрич

и членове:

1. Георги Ковачев – Старши експерт в дирекция МДТ, правоспособен юрист

2. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика” в дирекция ,,Хуманитарни дейности”,

3. Розалин Иванов – Инструменталист в Камерен оркестър гр.Добрич

4. Пенка Георгиева – Инструменталист в Камерен оркестър гр.Добрич

 

проведе събеседване с кандидата за длъжността ,,Административен секретар” в Камерен оркестър гр.Добрич.

До събеседване за длъжността е допусната :

1. Гергана Великова Христова

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и събеседване.

Комисията предлага на Кмета на Община гр.Добрич да сключи трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя, на 4 часов работен ден.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият – за комисията.

           Членовете на комисията:

1. Председател: Теменужка Иванова

            2. Член: Георги Ковачев

3. Член: Нели Желева

4. Член: Розалин Иванов

5. Член: Пенка Георгиева_________

Актуално

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението

22.03.2019

Поредицата Великденски концерти, реализирани преди година от Общината по идея на органистката Мария Славова е на път да се превърне в традиционен празник и подготовка за духовното извисяване преди Великден. Богата палитра от...

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението
ВИЖ ДОБРИЧ
9° C ясно небе
Нагоре