Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Чистач/хигиенист" в ОП "Общински пазари"

Днес, 04.04.2016 г. в 13,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 394/04.04.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Инж. Георги Кирилов – Директор на ОП „Общински пазари“

и членове:

1. Гергана Гудева – Експерт в Дейност „ДДВС“, Юрист  

2. Радослав Овчаров –  Инспектор в ОП „Общински пазари”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Чистач/хигиенист” в ОП „Общински пазари” град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

 

Мария Стоянова Миланова

Неджибе Ахмед Вели

Фериян Себайдин Раин

Амдюне Исмаил Садулова

Магдалена Миткова Костадинова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Мария Стоянова Миланова

Неджибе Ахмед Вели

Амдюне Исмаил Садулова

Магдалена Миткова Костадинова

 

Комисията реши да не допусне до събеседване:

Фериян Себайдин Раин – липсва на документи, удостоверяващи придобитото образование

Допуснатите кандидати ще се информират за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 05.04.2016 г. / вторник/ по график, в сградата на ОП „Общински пазари“ – на адрес: град Добрич , ул. „Генерал Киселов“ №1, ет.4, стая 408, в кабинета на Директора на ОП „Общински пазари“.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

            Членове на комисията:

  1. Председател: Инж. Георги Кирилов
  2. Член: Гергана Гудева
  3. Член: Радослав Овчаров

Актуално

Заседанието на журито за избор на лого на град Добрич се отлага

21.11.2018

Насроченото за 23.11.2018 г. заседание на журито, което трябва да оцени и класира постъпилите предложения за туристическо лого на град Добрич се отлага поради обективни причини. Новата дата на заседанието ще бъде обявена допълнително.

Заседанието на журито за избор на лого на град Добрич се отлага
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C слаб дъжд
Нагоре