Свободно работно място за длъжността "Медицинска сестра" в ДЯ № 5 - "Пролет"

Обявление

            Детска ясла  „Пролет“ № 5 обявява свободно работно място  за длъжността медицинска сестра  

 

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Здравеопазване;

      1.2. Цел на длъжността: - подпомагане на семейства при отглеждане и възпитание на деца  от 1 до 3 годишна възраст.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

 

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – здравни дейности

      1.5. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;

      1.6.  Допълнителни изисквания: - инициативност, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.

 

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла „Пролет” № 5, ж. „Дружба” 1  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа

Телефон за контакти: 058/602 404

 

     4. Срок за подаване на документите: 30.03.2016 година.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Встъпителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“

18.12.2018

На 20 декември 2018 г. от 10:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич ще се състои встъпителна пресконференция по проект „За моето бъдеще“. Проектът е  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Встъпителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“
ВИЖ ДОБРИЧ
-1° C слаб снеговалеж
Нагоре