Свободно работно място за длъжността "Охранител"

ОБП „Устойчиви дейности и проекти” град Добрич

обявява свободно работно място  за длъжността Охранител

в дейност Охрана на общински обекти

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Охрана на общински обекти.;

      1.2. Цел на длъжността: Опазване на общинска собственост и охрана на имуществото

и сигурността на гражданите.     

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието –  общообразователна;

      1.5. Години професионален опит: не се изисква;

      1.5. Допълнителни изисквания: кандидата да не е осъждан, срещу него да не са започнати наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер, да не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер и да не страда от психично заболяване.

     2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

  3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОБП „Устойчиви дейности и проекти”, ул. “Георги Измирлиев“ № 14, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Севдалина Мирчева – организатор охрана Телефон: 0877 003 361

4. Срок за подаване на документите: 30. 03. 2016 година.

 5. Етапи: 5.1. Подбор по документи.

                    5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Преди слючване на трудов договор, одобреният кандидат е длъжен да представи:

- Свидетелство за съдимост;

- Удостоверение за начално професионално обучение за охранител;

- Служебна бележка от Окръжен следствен отдел, удостоверяваща липсата на започнати наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;

- Удостоверение от Окръжна прокуратура по постоянен адрес на лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер

- Карта за предварителен медицински преглед  с печат от психодиспансера, който да удостоверява, че лицето не страда от психично заболяване.

          След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

          Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността              в ОБП „Устойчиви дейности и проекти”.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре