Допуснати до събеседване за длъжността "Гробар"

Днес, 17.03.2016 г. в 16,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-08-04 / 17.03.2016 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

 

Председател:

Председател: Румена Георгиева Маринова – Главен счетоводител на ОП Обреден дом

и членове:

1. Даниела Николова Николова – Счетоводител на ОП Обреден дом

2. Костадинка Георгиева Ангелова – Организатор дейности в ОП Обреден дом,

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Гробар в ОП Обреден дом.

 

Документи за участие са подадени от:

Венелин Стефанов Великов

Икмет Ахмед Али

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

Венелин Стефанов Великов

Икмет Ахмед Али

 

Допуснатите кандидати ще се информират писмено за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Събеседването ще се проведе на 21.03.2016 г. от 14,00 часа в сградата на ОП Обреден дом град Добрич, ул. Адриана Будевска № 1.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

           

Членове на комисията:

  1. Председател: Румена Маринова
  2. Член: Даниела Николова
  3. Член: Костадинка Ангелова

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре