Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Чистач" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

ПРОТОКОЛ

 

          Днес, 09.03.2016 г. комисия назначена със заповед № 285/ 09. 03. 2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Калина Георгиева, на длъжност Секретар на Община град Добрич

          и членове:

          1. Галина Миткова – Н-к отдел „КАО” в Община град Добрич

          2. Вилияна Иванова – Директор на ОБП „УДП”

          3. Николета Коларова – Старши юрисконсулт, дирекция АПИТО в Община град Добрич

          4. Христина Николова – Младши експерт ЧР, дирекция БФ в Община град Добрич

          5. Георги Василев – Главен експерт КАО, дирекция АПИТО в Община град Добрич,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ЧИСТАЧ  в ОБП „ Устойчиви дейности и проекти”  гр. Добрич.

          До събеседването за длъжността са допуснати всички кандидати.

         Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

          Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

 

  • Класира кандидатите, както следва:

 

  1. Катя Иванова Георгиева
  2. Добринка Петрова Николова
  3. Теодора Борисова Атанасова

 

- Комисията предлага да се сключи трудов договор с Катя Иванова Георгиева.

          Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

                Членове на комисията:

                Председател: Калина Георгиева

             1. Член: Галина Миткова

             2. Член: Вилияна Иванова

             3. Член: Николета Коларова

             4. Член: Христина Николова

             5. Член: Георги Василев

Актуално

Определен е победителят в конкурса за туристическо лого на Добрич

11.12.2018

На 7 декември 2018 г. определено със заповед № 1304/08.11.2018 г. на кмета на Община град Добрич жури проведе своето заседание за избор на Туристическо лого на град Добрич и излъчи победител. Това е проектът на Христо Викторов Христов....

Определен е победителят в конкурса за туристическо лого на Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-3° C ясно небе
Нагоре