Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Портиер"

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 01.03.2016 г. комисия назначена със заповед № РД-09-15/ 24.02.2016 година на Директора на ОБП „УДП” град Добрич в състав:

          Председател – Калина Георгиева, на длъжност Секретар на Община град Добрич

          и членове:

                    1. Олга Задгорска – Юрисконсулт  в Община град Добрич

                    2. Вилияна Иванова – Директор на ОБП „УДП”,

                    3. Севдалина Мирчева – Организатор Охрана в ОБП „УДП”,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ПОРТИЕР в дейност Охрана на общински обекти.

До събеседването за длъжността са допуснати:

1.

Светлана Иванова Кръстева

19.

Тошо Иванов Камберов

2.

Кольо Стоянов Колев

20.

Росен Петров Ангелов

3.

Бейхан Курбан Юсуф

21.

Ивелин Стойков Зурнаджиев

4.

Йордан Георгиев Иванов

22.

Мариян Стоянов Динков

5.

Йордан Василев Милев

23.

Георги Георгиев Тодоров

6.

Пламен Киров Василев

24.

Иван Георгиев Минчев

7.

Илийчо Крумов  Драгоев

25.

Цветан Сашев Цветанов

8.

Стоян Александров Христов

26.

Пламен Димитров Йонков

9.

Костадин Василев Костадинов

27.

Стойко Стоянов Стойков

10.

Валя Колева Славова

28.

Живко Станчев Жеков

11.

Неджмедин Асан Алил

29.

Христо Недев Христов

12.

Четин Сабри Талибов

30.

Ивелин Стоянов Минков

13.

Стоян Костадинов Костадинов

31.

Павлета Костадинова Парашкевова

14.

Йордан Ников Иванов

32.

Димитър Георгиев Петков

15.

Веселин Иванов Василев

33.

Ангел Янков Ангелов

16.

Георги Борисов Николов

34.

Петър Пантелеев Петков

17.

Симеон Вълчев Николов

35.

Светозар Венелинов Митев

18.

Валентин Василев Иванов

36.

Феим Мустафа Исмаилов

          Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

          Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:                                                                                                                      

          Предлага да се назначи: Димитър Георгиев Петков

          Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

            Членове на комисията:

Председател: Калина Георгиева

             1. Член: Олга Задгорска

             2. Член: Вилияна Иванова

             3. Член: Севдалина Мирчева

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре