Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Касиер паркинг"

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 01.03.2016 г. комисия назначена със заповед № РД-09-16/ 24.02.2016 година на Директора на ОБП „УДП” град Добрич в състав:

          Председател – Калина Георгиева, на длъжност Секретар на Община град Добрич

          и членове:

                    1. Олга Задгорска – Юрисконсулт  в Община град Добрич

                    2. Вилияна Иванова – Директор на ОБП „УДП”,

                    3. Здравко Иванов – Организатор в „Контрол Синя зона”,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността КАСИЕР ПАРКИНГ  в дейност „Контрол Синя зона”.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

             1. Киро Димитров Киров

            2. Станимир Сарандев Станчев

 

          Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

 

          Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:                                                                                                                      

 

          Предлага да се назначи: Станимир Сарандев Станчев.

          Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

            Членове на комисията:

Председател: Калина Георгиева

             1. Член: Олга Задгорска

             2. Член: Вилияна Иванова

             3. Член: Здравко Иванов

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре