Допуснати до събеседване за длъжността "Организатор дейности"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 26.02.2016 г. в 10,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 215 / 25.02.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

 

Председател: Калина Господинова Георгиева – Секретар на Община град Добрич

и членове:

1. Галина Миткова Тодорова – Началник отдел „Канцелария и Административно обслужване” в Община град Добрич

2. Георги Тодоров Ковачев  – Старши експерт в Дирекция „МДТ”

3. Светлин Стойков Георгиев –  Директор на ОП „Обреден дом”,

 

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ОРГАНИЗАТОР ДЕЙНОСТИ ” в ОП „Обреден дом”.

 

Документи за участие са подадени от:

Татяна Стефкова Господинова

Ирена Иванова Стоянова

Десислава Христова Първанова

Върбина Стефанова Господинова

Димитрина Русева Димитрова

Антония Недкова Михайлова

Димитричка Петрова Димитрова

Косена Димитрова Костова

Димитрина Николова Костова

Лидия Радославова Димитрова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Татяна Стефкова Господинова

Ирена Иванова Стоянова

Десислава Христова Първанова

Върбина Стефанова Господинова

Димитрина Русева Димитрова

Антония Недкова Михайлова

Димитричка Петрова Димитрова

Косена Димитрова Костова

Димитрина Николова Костова

Лидия Радославова Димитрова

 

Допуснатите кандидати ще се информират писмено за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Събеседването ще се проведе на 07.03.2016 г. от 10,00 часа в сградата на ОП Обреден дом град Добрич, ул. Адриана Будевска № 1 по предварително утвърден график.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

           

Членовете на комисията:

  1. Председател: Калина Георгиева
  2. Член: Галина Тодорова 
  3. Член: Георги Ковачев
  4. Член: Светлин Георгиев

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре