Окончателни резултати от събеседване за длъжността главен експерт „Кадрова политика“, дирекция „Хуманитарни дейности“

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 25.02.2016 г., Комисия, назначена със Заповед № 213/24.02.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД, Община град Добрич; и членове:

1. Дияна Радионова Борисова, Директор на дирекция ХД;

2. Росица Маркова Тодорова - Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

3. Христина Богданова Николова – Младши експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността главен експерт „Кадрова политика“, дирекция „Хуманитарни дейности“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Мария Петрова Димова, Нели Петрова Желева и Лазарина Мирчева Николова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален за всеки кандидат формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Нели Петрова Желева …………………………………………...95 точки;

Лазарина Мирчева Николова ………………………………...…83 точки;

Мария Петрова Димова……………………………………..……67 точки.

Кандидатите ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Членовете на комисията:

  1. Председател: д-р Емилия Баева
  2. Член: Дияна Борисова
  3. Член: Росица Маркова
  4. Член: Христина Николова

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре