Свободно работно място за длъжността ,,Чистач”

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” град Добрич

обявява свободно работно място за длъжността ,,Чистач”

1.    Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Хигиена;

1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на благоприятна работна среда, поддържане на  изрядна чистота в работните и санитарни помещения  в сградата на ДХД /етаж 7/ и Огледална зала ,,Нели Божкова”, която почиства. По време на прояви в концертната зала следи за обслужването на посетителския поток.

1.3.  Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието –    общообразователна;

1.5.  Години професионален опит: не се изисква;

1.6. Допълнителни изисквания: умения за работа с електрически уреди и с почистващи препарати.

 2.    Необходимите документи за кандидатстване:

 2.1. Заявление за участие (свободна форма);

 2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

 2.3. Автобиография;

 2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дирекция,,Хуманитарни дейности”, ул. ,,Независимост”7,етаж 7,стая 711 всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа. Лице за контакти: Снежана Атанасова. Телефон за контакти: 058/ 602 103

4. Срок за подаване на документите: 2 март 2016 година включително.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен постоянен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1и във връзка с чл.70,ал.1 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в сградата на Корпус 3 (бивш Партиен дом),ет.7,стая 711

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре