Свободно работно място за длъжността ,,Чистач”

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” град Добрич

обявява свободно работно място за длъжността ,,Чистач”

1.    Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Хигиена;

1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на благоприятна работна среда, поддържане на  изрядна чистота в работните и санитарни помещения  в сградата на ДХД /етаж 7/ и Огледална зала ,,Нели Божкова”, която почиства. По време на прояви в концертната зала следи за обслужването на посетителския поток.

1.3.  Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието –    общообразователна;

1.5.  Години професионален опит: не се изисква;

1.6. Допълнителни изисквания: умения за работа с електрически уреди и с почистващи препарати.

 2.    Необходимите документи за кандидатстване:

 2.1. Заявление за участие (свободна форма);

 2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

 2.3. Автобиография;

 2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дирекция,,Хуманитарни дейности”, ул. ,,Независимост”7,етаж 7,стая 711 всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа. Лице за контакти: Снежана Атанасова. Телефон за контакти: 058/ 602 103

4. Срок за подаване на документите: 2 март 2016 година включително.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен постоянен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1и във връзка с чл.70,ал.1 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в сградата на Корпус 3 (бивш Партиен дом),ет.7,стая 711

Актуално

Добрич се представя на Среща на високо равнище на местните лидери от страните от Централна и Източна Европа и Китай

19.10.2018

Кметът Йордан Йорданов ще представи възможности за инвестиции в Добрич на Среща на местните лидери от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай. Форумът ще се проведе на 20 октомври в София и е в рамките на инициативата...

Добрич се представя на Среща на високо равнище на местните лидери от страните от Централна и Източна Европа и Китай
ВИЖ ДОБРИЧ
12° C разкъсана облачност
Нагоре