Свободно работно място за длъжността „Старши счетоводител“

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Старши счетоводител“, дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Организация, поддръжка и контрол на счетоводната система на дирекция „Хуманитарни дейности“ (ДХД).

      1.2. Цел на длъжността: Организира, контролира и поддържа ефективно счетоводната система на дирекция „Хуманитарни дейности“ съгласно действащата в областта на счетоводството законова и нормативна база. Допринася за постигане на целите на ДХД чрез осъществяването на определените с нормативните актове функции по счетоводната дейност и качествена реализация на делегираните права и отговорности.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – социални, стопански и правни науки - професионално направление: икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финансов контрол“;

      1.5. Години професионален опит: най-малко 5 години професионален опит в бюджетната сфера;

      1.6. Допълнителни изисквания: - компютърна грамотност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез пълномощник в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Стоянка Казанлиева, главен експерт ЧР и Христина Николова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4. Краен срок за подаване на документите: 22.02.2016 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в стая № 320, ет. 3 в Община град Добрич.

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре