Протокол от проведено събеседване с кандидатите за длъжността социален педагог в ДЦДУ

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.02.2016  г. комисия назначена със заповед № 9/03.02.2016 година на Директора на ДЦДУ ”Надежда” град Добрич в състав:

Председател – Ана Воева- председател на синдикална организация в ДЦДУ  

и членове:

1. Елена Янева- Директор на ДЦДУ

2. Елена Иванова-психолог в ДЦДУ

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален педагог в ДЦДУ.

До събеседването за длъжността са допуснати:

 

1. Димитричка Василева Стефанова

2. Силвия Кръстева Иванова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

До събеседване не се яви:

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

 

1. Познавате ли проблемите на хората с увреждания?

2. Как бихте се чувствали в нестандартна работна среда: шум, стрес, непредвидими ситуации?   

3. Склонни ли сте да поставите другите хора на първо място?

4. Изслушвате ли и как реагирате на проблемите на другите?

5. Какво Ви мотивира/ харесва в социалната работа и  защо искате да работите в тази сфера?

                    

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение № 1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение № 2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Димитричка Василева Стефанова –          75 точки

2. Силвия Кръстева Иванова -                       46 точки                   

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Подписи на членовете на комисията:

Председател: Ана Воева

 1. Член: Елена Янева

 2. Член: Елена Иванова

Актуално

Честит 25 септември!

25.09.2018

Има дни, в които грижите и проблемите на всекидневието, тревогите и трудностите, се забравят, избледняват и остават някъде назад. Има дни, без които не можем и които помним от първия досег на слънцето, от думите, които носи вятъра,...

Честит 25 септември!
ВИЖ ДОБРИЧ
8° C ясно небе
Нагоре