Община Добрич обявява работно място за длъжността главен инспектор „Контрол по строителството“

Обявление

 

            Община град Добрич обявява работно място за длъжността главен инспектор „Контрол по строителството“, отдел „Устройство на територията и строителен контрол“ дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: - Контролна дейност, свързана с изпълняваното строителство, с поставянето на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане; Работа с физически и юридически лица;

      1.2. Цел на длъжността: Осъществява контрол на изпълняваното строителство на територията на Община град Добрич (предотвратяване, недопускане и констатиране на нарушения в строителството);

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Магистър”;

      1.4. Професионално направление на специалността, по която е придобито образованието – Архитектура, строителство и геодезия;

      1.5. Години професионален опит: 2 години професионален опит по специалността ;

      1.6. Допълнителни изисквания: - регистрация в регистъра на КИИП за пълна проектантска правоспособност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

      2.5. Удостоверение за регистрация в регистъра на КИИП за пълна проектантска правоспособност.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Стоянка Казанлиева, главен експерт ЧР и Христина Николова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4. Краен срок за подаване на документите: 05.02.2016 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич.

Актуално

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението

22.03.2019

Поредицата Великденски концерти, реализирани преди година от Общината по идея на органистката Мария Славова е на път да се превърне в традиционен празник и подготовка за духовното извисяване преди Великден. Богата палитра от...

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението
ВИЖ ДОБРИЧ
9° C ясно небе
Нагоре