Изтичат сроковете за заплащане на местните данъци и такси

Уважаеми съграждани,

 

Община град Добрич Ви уведомява, че :

 

1.  На 01 февруари 2016 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2016 г. :

•          са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2016 г.

•          могат да платят първа вноска за патентен данък за 2016 г.;

•          имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2016 г. с 5 на сто отстъпка.

2.         На 01 февруари 2016 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2016 г.

3.         На 31 март 2016 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2016г.

 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа и в касите на Easy Pay в цялата страна;
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

              IBAN сметка - BG 06 SOMB 9130 84 10000644

              банков код - SOMBBGSF

            “ Общинска банка ” АД – Добрич

  • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

код за вид плащане – патентен данък                              -  44 14 00

код за вид плащане - такса за притежаване на куче       -  44 80 13

 

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Справки за задълженията могат да се правят на място в дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич, на адрес ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.  

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Актуално

Заседанието на журито за избор на лого на град Добрич се отлага

21.11.2018

Насроченото за 23.11.2018 г. заседание на журито, което трябва да оцени и класира постъпилите предложения за туристическо лого на град Добрич се отлага поради обективни причини. Новата дата на заседанието ще бъде обявена допълнително.

Заседанието на журито за избор на лого на град Добрич се отлага
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C умерен дъжд
Нагоре