Изтичат сроковете за заплащане на местните данъци и такси

Уважаеми съграждани,

 

Община град Добрич Ви уведомява, че :

 

1.  На 01 февруари 2016 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2016 г. :

•          са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2016 г.

•          могат да платят първа вноска за патентен данък за 2016 г.;

•          имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2016 г. с 5 на сто отстъпка.

2.         На 01 февруари 2016 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2016 г.

3.         На 31 март 2016 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2016г.

 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа и в касите на Easy Pay в цялата страна;
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

              IBAN сметка - BG 06 SOMB 9130 84 10000644

              банков код - SOMBBGSF

            “ Общинска банка ” АД – Добрич

  • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

код за вид плащане – патентен данък                              -  44 14 00

код за вид плащане - такса за притежаване на куче       -  44 80 13

 

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Справки за задълженията могат да се правят на място в дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич, на адрес ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.  

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
16.41° C ясно небе
Нагоре