Община Добрич обявява свободно работно място за длъжността главен експерт „Организация и контрол на училищното и предучилищното образование“

Обявление

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността главен експерт „Организация и контрол на училищното и предучилищното образование“, отдел „Образование и култура“ дирекция „Хуманитарни дейности“.

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - контролна и методическа дейност в училищното и предучилищното образование; инспектиране на образователния процес в училищното и предучилищното образование

      1.2. Цел на длъжността: Създава условия за провеждане на общинската образователна политика, ката подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на общината, чрез контролна и методическа дейност и инспектиране на образователния процес в училищното и предучилищното възпитание и подготовка.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – технически науки, с допълнителна професионална квалификация „Учител“ или педагогически науки;

      1.5. Години професионален опит: 5 години професионален опит по специалността ;

      1.6. Допълнителни изисквания: - компютърна и чуждоезикова грамотност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Стоянка Казанлиева, главен експерт ЧР и Христина Николова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4. Краен срок за подаване на документите: 25.01.2016 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

Актуално

Встъпителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“

18.12.2018

На 20 декември 2018 г. от 10:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич ще се състои встъпителна пресконференция по проект „За моето бъдеще“. Проектът е  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Встъпителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“
ВИЖ ДОБРИЧ
-1° C слаб снеговалеж
Нагоре