Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни обявява 12 свободни работни места за обществени възпитатели

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община град Добрич на основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява 12 свободни работни места за обществени възпитатели за 2016 година

 

 

  1. Изисквания към кандидатите:

 

1. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен бакалавър или магистър.  

2. Професионални направления: право, психология или педагогика.  

3. Професионален опит – 2 години.

4. Допълнителни умения - опит, умения и комуникативност при работа с деца.

5. Да познават нормативната уредба за работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.

6. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.

7. Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с девиантно поведение или с агресивно поведение, конфликтни, деца и такива, които изпитват затруднения в социализацията.

 

II. Характер на работата:

1. Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от Местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател

2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспектори на ДПС, училищни ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.

3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните.

4. Общественият възпитател участва в дейностите по Плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

 

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

  1. Допускане по документи.
  2. Интервю.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

 

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба до Председателя на МКБППМН Община град Добрич – по образец.
  2. Автобиография (CV).
  3. Копие от диплом за завършено образование.
  4. Копие на документи удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с деца с асоциални прояви.
  5. Копие от трудова книжка.

 

V. Място и срок за подаване на документите:

 

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община град Добрич, ул. „България” №12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001 всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, в срок до 11.01.2016 г.

 

Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба
№2/07.07.1999г. издадена от Централна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към
Министерски съвет.

 

МОЛБА

 

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
26.09° C облачно
Нагоре