ЦДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността учител в детска градина

Изх.№59/04.01.2016г.

 

Обявление

ЦДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността учител  в  детска градина

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - педагогическа  дейност;

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Висше – Магистър; Бакалавър, Професионален Бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието –предучилищна педагогика; предучилищна и начална училищна педагогика;

1.5 Години професионален опит: без професионален опит или до 10 години професионален опит по специалността,

  1.        Допълнителни изисквания: -  компютърна грамотност и владеене на  английски език ,организаторски умения,отговорност, работа в екип

   2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за висше образование и придобита образователно- квалификационна степен.

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦДГ № 32„Зорница”,

 ж.к. “Строител”  всеки делничен ден от  9.00 часа до 15:30 часа ,

Лице за контакти:  Марияна Димитрова– Директор на ЦДГ№32

 Телефон за контакти: 058/665223

4. Срок за подаване на документите: от 05.01.2016г.до 08.01.2016 година до 12.00 часа.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 67 ал.1 т.1от КТ на осем часа и във връзка чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  учител  в детска градина, в ЦДГ № 32“Зорница “ град Добрич  – ж.к. „Строител”

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре