ЦДГ № 23 „Звездица” град Добрич обявява свободни работниместа за длъжностите готвач и помощник готвач в детска градина

ЦДГ № 23 „Звездица” град Добрич обявява свободни работниместа за длъжностите готвач  и  помощник готвач  в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - кулинарна дейност;

1.2. Цел на длъжността: производтство на готварска продукция  за деца

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Средно специално ,средно общо;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието –кулинарно производство

  1. Години професионален опит: 5 години професионален опит по специалността /или 5 сезона по специалността /за готвач и 1 година за помощник готвач
  2. Допълнителни изисквания: - документ прфофесионална кв. -готвач, помощник готвач ,организаторски умения,отговорност, работа в екип

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за ср. образование и придобита  професионална квалификация- готвач  ,или придобита квалификация за помощник готвач

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦДГ № 23 „Звездица”, ул. “”Велико Търново “ №2, /в двора на Хуманитарна гимназия/ всеки делничен ден от 8:30 часа до 14:30 часа ,

Лица за контакти:Дора Дончева  Телефон за контакти: 058602653

4. Срок за подаване на документите: 22.12.2015  година.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67 ал.1 т.1От КТ на осем часа и във връзка чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността готвач и помощник готвач   в ЦДГ № 23“Звездица “ град Добрич  – ул. . „В. Търново“ №2

Актуално

Заседанието на журито за избор на лого на град Добрич се отлага

21.11.2018

Насроченото за 23.11.2018 г. заседание на журито, което трябва да оцени и класира постъпилите предложения за туристическо лого на град Добрич се отлага поради обективни причини. Новата дата на заседанието ще бъде обявена допълнително.

Заседанието на журито за избор на лого на град Добрич се отлага
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C слаб дъжд
Нагоре