ЦДГ № 23 „Звездица” град Добрич обявява свободни работниместа за длъжностите готвач и помощник готвач в детска градина

ЦДГ № 23 „Звездица” град Добрич обявява свободни работниместа за длъжностите готвач  и  помощник готвач  в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - кулинарна дейност;

1.2. Цел на длъжността: производтство на готварска продукция  за деца

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Средно специално ,средно общо;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието –кулинарно производство

  1. Години професионален опит: 5 години професионален опит по специалността /или 5 сезона по специалността /за готвач и 1 година за помощник готвач
  2. Допълнителни изисквания: - документ прфофесионална кв. -готвач, помощник готвач ,организаторски умения,отговорност, работа в екип

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за ср. образование и придобита  професионална квалификация- готвач  ,или придобита квалификация за помощник готвач

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦДГ № 23 „Звездица”, ул. “”Велико Търново “ №2, /в двора на Хуманитарна гимназия/ всеки делничен ден от 8:30 часа до 14:30 часа ,

Лица за контакти:Дора Дончева  Телефон за контакти: 058602653

4. Срок за подаване на документите: 22.12.2015  година.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67 ал.1 т.1От КТ на осем часа и във връзка чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността готвач и помощник готвач   в ЦДГ № 23“Звездица “ град Добрич  – ул. . „В. Търново“ №2

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре