Постоянни комисии 2015 - 2019

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

 

ИВО ПЕНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Телефон, факс

 

058/600 406

факс:  058/600 703

0899 991808

ИВЕЛИН ПЕЙЧЕВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

0887 662675

 

ПКЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ

Име, фамилия

Телефон, факс

Зорница Михайлова

Председател

0878 474544

Милко Пенчев

зам. - председател

0888 580562

Членове:

 

Ангел Табаков

0889 217423

Д-р Добрин Добрев

0888 991127

Божанка Вуцова

0888 230993

Мая Димитрова

0896 735454

Невена Николова

0889 833110

 

ПКУСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО

Име, фамилия

Телефон, факс

арх. Емилия Добрева

Председател

0888 403565

арх. Нежля Ганева

зам. - председател

0899 688289

Членове:                                                                 

Зорница Михайлова

0878 474544

Стефан Милев

0896 723787

Надежда Петкова

0897 272107

Йордан Манов

0899 175506

Десислава Димитрова

0898 564936

 

ПКПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Име, фамилия

Телефон, факс

Иван Иванов

Председател

0888 933888

Йордан Манов

зам. - председател

0899 175506

 

Членове:

Светлозар Стоянов

0899 115591

Младен Мартинов

0898 771322

Светлин Колев

0888 417086

Гюрсел Кърнак

0898 915422   0885 945352

Иван Тонев

0896 721857

 

ПКЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА”

Име, фамилия

Телефон, факс

д-р Явор Милушев

Председател

0888 286216

д-р Дженко Русев

зам. - председател

0888 711466

Членове:

д-р Бисерка Пачолова

0887 837766

Петя Обретенова

0877 690517  0889 203398

Кина Драгнева

0884 800180; 0884 482035

Ивелин Пейчев

0887 662675

Пламен Йорданов

0887 927190

 

ПКНАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

Име, фамилия

Телефон, факс

Камелия Койчева

Председател

0899 991802

Антония Кирова

зам. - председател

0896 934561

 

Членове:

Кина Драгнева

0884 482035  0884 800180

Десислава Димитрова

0898 564936

Боян Саркизов

0889 945517

Георги Георгиев

0895 556700

Веселин Димитров

0888 921691

 

ПКТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ

Име, фамилия

Телефон, факс

Нивелин Радичков

Председател

0879 005448

 

Младен Мартинов

зам. - председател

0898 771322

Членове:

Ангел Табаков

0889 217423

Младен Матеев

0888 805703

Тихомир Маринов

0882 123866

Галин Иванов

0894 790091

Пламен Йорданов

0887 927190

 

ПККУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Име, фамилия

Телефон, факс

Д-р Добрин Добрев

Председател

0888 991127

Гюрсел Кърнак

зам.-председател

0898 915422; 0885 945352

Членове:

Веселин Димитров

0888 921691

Боян Саркизов

0889 945517

Пламен Йорданов

0887 927190

Камелия Койчева

0899 991802

д-р Бисерка Пачолова

0887 837766

 

ПКТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ

Име, фамилия

Телефон, факс

Ангел Табаков

Председател

0889 217423

Стефан Милев

зам.-председател

0896 723787

 

Членове:

д-р Явор Милушев

0888 286216

Младен Матеев

0888 805703

Иван Тонев

0896 721857

Атанас Атанасов

0896 806606

Светлин Колев

0888 417086

 

ПКБЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА”

Име, фамилия

Телефон, факс

Атанас Атанасов

Председател

0896 806606

Галин Иванов

зам.-председател

0894 790091

Членове:

Герман Германов

0899 115590

Михаел Игнатов

0894 713101

Божанка Вуцова

0888 230993;0896 824355

Иван Колев

0899 991800

Иван Иванов

0888 933888

 

ПКУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ

Име, фамилия

Телефон, факс

Герман Германов

Председател

0899 115590

 

 

Членове:

Иван Колев

0899 991800

Иван Иванов

0888 933888

Зорница Михайлова

0878 474544

Георги Друмев

0887 916690

арх. Емилия Добрева

0888 403565

Атанас Атанасов

0896 806606

 

ПКСПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Име, фамилия

Телефон, факс

Младен Матеев

Председател

0888 805703

Георги Друмев

зам.-председател

0887 916690

Членове:

Невена Николова

0889 833110

Светлозар Стоянов

0899 115591

Десислава Димитрова

0898 564936

Милко Пенчев

0888 580562

Мая Димитрова

0896 735 454

Тихомир Маринов

0882 123866

Георги Георгиев

0895 556700

 

ПКРЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Име, фамилия

Телефон, факс

 

Надежда Петкова - председател

0897 272107

Михаел Игнатов - зам.-председател

0894 713101

Светлозар Стоянов - член

0899 115591

Петя Обретенова - член

0877 690517;0889 203398

Георги Георгиев - член

0895 556700

Нивелин Радичков - член

0879 005448

Божанка Вуцова - член

0888 230993;0896 824355

арх. Нежля Ганева - член

0899 688289

Милко Пенчев - член

0888 580562

 

ПКПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЕТИКА

Име, фамилия

Телефон, факс

Ивелин Пейчев

Председател

0887 662675

Мая Димитрова

зам.-председател

0896 735454

Членове:

Антония Кирова

0896 934561

Д-р Добрин Добрев

0888 991127

Стефан Милев

0896 723787

д-р Дженко Русев

0888 711466

Петя Обретенова

0877 690517;0889 203398

арх. Нежля Ганева

0899 688289

Иван Тонев

0896 721857

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
3.92° C лека мъгла
Нагоре