Община Добрич обявява работно място по заместване за длъжността Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Обявление

 

            Община град Добрич обявява работно място по заместване на отсъстващ служител за длъжността Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в отдел „Здравеопазване и социална политика“,  дирекция „Хуманитарни дейности“

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;

      1.2. Цел на длъжността: Да привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяване и борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – педагогически науки, социални дейности;

      1.5. Години професионален опит: 2 години професионален опит по специалността ;

      1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна и чуждоезикова грамотност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Стоянка Казанлиева, главен експерт ЧР и Христина Николова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

     4. Срок за подаване на документите: 26.11.2015 година.

     5. Подбор по документи.

     6. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3, на четири часа и със срок на изпитване 6 месеца.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
5.16° C предимно облачно
Нагоре