Община Добрич обявява конкурс за подбор на 2 - ма администратори

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ПОДБОР НА 2 АДМИНИСТРАТОРИ

Описание на длъжността:

Посреща, регистрира, настанява, изпраща и информира посетителите в Младежки център – Добрич. Осъществява пряк контакт с посетителите и отговаря за тяхната информираност за всички услуги извършвани в центъра, съдействие за удовлетвореност. Извършва непрекъснат контакт и координация с останалите звена в центъра. В своята работа води необходимата документация за осъществяване на услуги в центъра – регистри, графици на стаи, зали и помещения. Събира и съхранява системна и актуална информация за града, областта, страната, с цел качественото информиране на посетителите в Младежки център – Добрич.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Завършена образователна степен бакалавър/магистър;
Владеене на английски език ниво B1;
Умения за оценка на нуждите на посетителите и на тяхната удовлетвореност;
Умения за координиране на хора и информационни потоци;
Способност да проявява персонална грижа спрямо посетителите;
Приятелско и ненатрапчиво поведение;
Умение да контролира емоциите си в стресови ситуации;
Конфиденциален, бърз, наблюдателен и внимателен;
Много добри комуникативни умения.


Допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, носещи предимство:

Добра компютърна грамотност;
Владеене на втори чужд език;
Опит като администратор.

 

Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.
Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Документи за кандидатстване:

Заявление по образец (публикувано на интернет страницата на Община град Добрич);
Автобиография по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
Декларация по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
Копие на документ за самоличност;
Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 
Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за владеене на английски език;
Актуална снимка.

 

Място и срок за подаване на документи:

Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Администратор

НЕ ОТВАРЯЙ!

Едномесечен срок считан от датата на публикуване на обявата;
Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.89° C облачно
Нагоре