Обявление № 39-04-1/28.02.2023г. изменение на ПИП-ПРЗ за УПИ I, кв.931, ЖК "Рилци", град Добрич

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 39-04-1

град  Добрич 28.02.2023 г.

 

Община град Добрич на основание чл. 129 ал.2 от  ЗУТ  Ви съобщаваме, че със Заповед №340 от 28.02.2023 г. на Кмета на Община гр. Добрич е одобрен  проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I- „за  Търговия и услуги", кв.931 на ЖК "Рилци", град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 340_2023г.

изменение ПУП-ПР

изменение ПУП-ПЗ

публикувано в Рубриката на 01.03.2023г.

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
25.75° C предимно облачно
Нагоре