Обявление № 94-00-72/28.02.2023г. изменение ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв.939, ЖК "Рилци", град Добрич

 

  О Б Я В Л Е Н И Е

  № 94-00-72

  град  Добрич 28.02.2023 г.

 

Община град Добрич на основание чл. 129 ал.2 от  ЗУТ  Ви съобщаваме, че със Заповед №339 от 28.02.2023 г. на Кмета на Община гр. Добрич е одобрен  проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V-780, кв.939 на ЖК "Рилци", град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 339_2023г.

изменение ПУП-ПР

изменение ПУП-ПЗ

Публикувано в Рубриката на 01.03.2023г.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
11.87° C предимно облачно
Нагоре