Обявление № 94Б-00-40/09.01.2023г. ЧИ на ОУП за ПИ 72624.2.754 по КККР на гр. Добрич

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Б-00-40

град  Добрич 09.01.2023 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 41-6 от 20.12.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.2.754, местност „Лозя Богдан“ в землището на град Добрич, от територия „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ - Ов“, с устройствени параметри: Н ≤ 7,00м, Пл. застр. ≤ 40%, Кинт ≤ 0,8, Пл. озел. ≥ 50% и начин на застрояване - свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обнародвано в бр.6/20.01.2023г. на Държавен вестник

решение 41-6/20.12.2022г.

ЧИ на ОУП

 

публикувано в Рубриката на 20.01.2023г.

Прикачени файлове

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.1° C предимно облачно
Нагоре