Обявление № 70-00-374/09.01.2023г. ЧИ на ОУП за ПИ 72624.608.1860 по КККР на град Добрич

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-374

град  Добрич 09.01.2023 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 41-4 от 20.12.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.608.1860 по КККР на град Добрич, отреден за УПИ X-„за ОДО“, кв. 1124 на ЖК „Север 1“, град Добрич, от зона „Оо – УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“ в зона „Жг – ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИСОКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (над 15 м)“, с устройствени показатели: Н ≥ 15,00м, Пл. застр. ≤ 80%, Кинт ≤ 2,5, Пл. озел. ≥ 20% и начин на застрояване - свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обнародвано в бр. 6 от 20.01.2023г. на Държавен вестник

Решение 41-4/20.12.2022г.

ЧИ на ОУП

 

публикувано в Рубриката на 20.01.2023г. 

Прикачени файлове

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.17° C предимно облачно
Нагоре