Решение №ВА - 83/ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

       На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

 

СЪОБЩАВА

Решение ВА-83_ЕО_2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.902.144, с площ 901 кв. м., по КККР на град Добрич, вид територия земеделска, с НТП "Нива" с цел промяна на устройственато зона в "за вилен отдих Ов" за реализиране на бъдещо  инвестиционно предложение свързано с изграждане на жилищна сграда, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич.

Възложител  – Община град Добрич

Публикувано на 08.08.2022 г.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.11° C облачно
Нагоре