Обявление за длъжността "Огняр" в ДГ №20 „Радост“

Изх. № 96 /27.06.2022г.

 

Обявление

 

ДГ №20 „Радост“, град Добрич  обявява  едно свободно работно място за длъжността огняр в детска градина

 

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

    1.1. Област на дейност: - Обслужване отоплителната система в сградата на ДГ № 20 „Радост ;

      1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване. Отговаря за потребностите от техническа поддръжка на имуществото в сградата, спортните площадки  и съоръжения в двора.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно.

  1. Години професионален опит: Не се изисква. Наличието на професионален опит се счита за предимство
  2. Изисквания за длъжността: Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.
  3. Допълнителни изисквания: Дърводелски, строителни, ел. поддръжка, В и К  и други умения са предимство

      

       2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за завършено образование, придобита допълнително професионална квалификация /ако има такава/, удостоверение за правоспособност огняр и оригинали на представените документи;

      2.3.  Професионална автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

   

     3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 20 „Радост“, ул. „Христо Ботев“,  №54  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, в кабинета на ЗАС.

 

Лица за контакти: Светла Димитрова  – ЗАС в ДГ №20 „Радост“

Телефон за контакти: 058/661 653; +359898506825

 

   4. Срок за подаване на документите: до 08. 07.2022 година.

   

   5. Етапи на конкурса:

  

  5.1. Подбор по документи.

  

  5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №20 „Радост“, град Добрич, ул. „Христо Ботев“ №54.

 

 

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.41° C предимно облачно
Нагоре