Обявление за длъжността "Огняр" в ДГ №20 „Радост“

Изх. № 96 /27.06.2022г.

 

Обявление

 

ДГ №20 „Радост“, град Добрич  обявява  едно свободно работно място за длъжността огняр в детска градина

 

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

    1.1. Област на дейност: - Обслужване отоплителната система в сградата на ДГ № 20 „Радост ;

      1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване. Отговаря за потребностите от техническа поддръжка на имуществото в сградата, спортните площадки  и съоръжения в двора.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно.

  1. Години професионален опит: Не се изисква. Наличието на професионален опит се счита за предимство
  2. Изисквания за длъжността: Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.
  3. Допълнителни изисквания: Дърводелски, строителни, ел. поддръжка, В и К  и други умения са предимство

      

       2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за завършено образование, придобита допълнително професионална квалификация /ако има такава/, удостоверение за правоспособност огняр и оригинали на представените документи;

      2.3.  Професионална автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

   

     3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 20 „Радост“, ул. „Христо Ботев“,  №54  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, в кабинета на ЗАС.

 

Лица за контакти: Светла Димитрова  – ЗАС в ДГ №20 „Радост“

Телефон за контакти: 058/661 653; +359898506825

 

   4. Срок за подаване на документите: до 08. 07.2022 година.

   

   5. Етапи на конкурса:

  

  5.1. Подбор по документи.

  

  5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №20 „Радост“, град Добрич, ул. „Христо Ботев“ №54.

 

 

 

 

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
2.11° C облачно
Нагоре