Годишен финансов отчет на Община град Добрич за 2021 г.

(Публикуван на 10.06.2022 г.)

Баланс  в pdf формат

Баланс в xls формат

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства за 2021 г.

Обяснителна записка към Годишен финансов отчет на Община град Добрич за 2021 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолодирания годишен финансов отчет на Община Добрич за 2021 година

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич за 2021 г. 

Годишен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд  за 2021 г.

Годишен отчет за други средства от Европейския съюз за 2021 г.

Годишен отчет за средствата по други международни програми за 2021 г.

Годишен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие  за 2021 г.

Годишен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства за 2021 г.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
28.92° C ясно небе
Нагоре