Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

 

Заповед 1394/06.10.201г. относно определяне местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на изборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021г. (публикувана на 06.10.2021г.)


Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.  
(Публикувана на 04.10.2021г.)


Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед №1333/28.09.2021 г. на Кмета на Община град Добрич. С избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. може да се запознаете от ТУК. (публикувани на 01.10.2021 г.)

Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО

На телефони: 058/603416 и 058/603419 на дирекция ГРОН в Община град Добрич всеки избирател може да  направи справка в избирателния списък по ЕГН. 

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/ 


Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №26-ПВР/НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 06.11.2021 г.


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 27-ПВР/НС). Срокът е до  предизборния ден: 12.11.2021 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

* * *

Заявление-декларация (Приложение № 28-ПВР/НС) за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението – декларация се подава от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК. Срокът е до 12.11.2021 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения. (публикувани на 01.10.2021г.)


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината (Приложение № 30-ПВР/НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът е до 30.10.2021 г. (събота)


Публикувано на: 30.09.2021г.
 Удостоверение за гласуване на друго място гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. може да бъде издадено само на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката; народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели по постоянния им адрес след подаване на заявление-декларация (Приложение № 34-ПВР/НС) в срок до 30.10.2021 г. (събота)
 

Публикувано на: 30.09.2021г.
 Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 30-ПВР/НС).
Публикувано на: 30.09.2021 г.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 30.10.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение № 39-ПВР/НС)  могат да го направят в срок до 08.11.2021 г.

 

Заявленията се подават в:

  • Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство"

ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

  • Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

 


Заповед №1333 от 28.09.2021г., за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци по избирателни секции. (публикувана на 28.09.2021г.)


Заповед 1393/06.10.2021г., относно изменение на заповед 1314/24.09.2021г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (публикувана на 06.10.2021г.)

Заповед № 1314 от 24.09.2021 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и Приложение към заповедта. (публикувана на 24.09.2021г.)


Избирателни секции - места за гласуване, адреси  


Централна избирателна комисия 

Актуално

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“

19.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради събарянето на сградата на Бившия обувен завод от утре /20 октомври/ в продължение на 10 дни, ще бъде затворено за движение уличното платно по  Бул. „25-ти септември“ от...

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“
ВИЖ ДОБРИЧ
6.95° C разкъсана облачност
Нагоре