Месечен отчет за 2021 г.

Отчет към 31.12.2021 г. (публикуван на 31.01.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.12.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.12.2021 г.

Отчет към 30.11.2021 г. (публикуван на 14.12.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.11.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.11.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.11.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.11.2021 г.

Отчет към 31.10.2021 г. (публикуван на 11.11.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.10.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.10.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.10.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.10.2021 г.

Отчет към 30.09.2021 г. (публикуван на 22.10.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.09.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.09.2021 г.

Отчет към 31.08.2021 г. (публикуван на 16.09.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.08.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.08.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.08.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.08.2021 г.

Отчет към 31.07.2021 г. (публикуван на 10.08.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.07.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.07.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.07.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.07.2021 г.

Отчет към 30.06.2021 г. (публикуван на 14.07.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.06.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.06.2021 г.

Отчет към 31.05.2021 г. (публикуван на 21.06.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.05.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.05.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.05.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.05.2021 г.

Отчет към 30.04.2021 г. (публикуван на 12.05.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.04.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.04.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.04.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.04.2021 г.

Отчет към 31.03.2021 г. (публикуван на 13.04.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.03.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.03.2021 г.

Отчет към 28.02.2021 г. (публикуван на 12.03.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 28.02.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 28.02.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 28.02.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 28.02.2021 г.

Отчет към 31.01.2021 г. (публикуван на 10.02.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.01.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.01.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.01.2021 г.

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.15° C предимно ясно
Нагоре