Община Добрич обявява конкурс за 2-ма психолози в Младежки център Добрич

Описание на длъжността: 

  • Проучва индивидуалните психологични особености, потребности на младежите и техните семейства.
  • Осъществява индивидуално консултиране на младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие.
  • Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им.     
  • Подпомага училищното и професионално ориентиране и насочване на младежите.
  • Организира индивидуални и групови дейности по придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне с насилието, превенция на рисково поведение.
  • Посредничи при взаимодействия или решаване на конфликти между младежи, учители, родители и други членове на екипа.
  • Работи на терен.

Психолозите ще бъдат назначени на трудов договор на непълно работно време - 1 час на ден до 30 април 2016 г.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • Завършена образователна степен – бакалавър/магистър, професионална област на висшето образование – Психология или еквивалент;
  • Професионален опит минимум 5 години, като психолог.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • Да имат практически опит в работа с младежи в риск и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и младежи.

Начин на извършване на подбора:

  1. Проверка на документите.
  2. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Документи за кандидатстване:

  • Заявление по образец (публикувано на интернет страницата на Община град Добрич);
  • Автобиография по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
  • Декларация по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
  • Копие на документ за самоличност;
  • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
  • Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
  • Актуална снимка.

 

Място и срок за подаване на документи:

  • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
  • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
  • На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Психолог

НЕ ОТВАРЯЙ!

  • Едномесечен срок считан от датата на публикуване на обявата;

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Прикачени файлове

Актуално

Гран При за Димитрина Германова и още много награди за Студио „Сарандев“ от два певчески конкурса

25.06.2019

Талантите на Студио за поп-рок певци „Сарандев“ при Младежки център – Добрич с вокален педагог Елена Карабельова завоюваха Гран при, четири първи места и други отличия от два форума, в които съвсем наскоро взеха...

Гран При за Димитрина Германова и още много награди за Студио „Сарандев“ от два певчески конкурса
ВИЖ ДОБРИЧ
23.23° C ясно небе
Нагоре