Община град Добрич обявява конкурс за подбор на 17 ръководители на школи, студия и групи по интереси

Описание на длъжността:

А. Спортни школи: 1. Карате. 2. Волейбол. 3. Волейбол. 4. Баскетбол. 5. Лека атлетика. 6. Тенис на маса. 7. Плуване.

Установяване на професионален контакт с младежите; Представяне на разработени и утвърдени тренировъчни програми; Запознаване на младежите с характеристиките и параметрите на основните и спомагателните спортни уреди и други технически средства и аксесоари за провеждането на различните по съдържание и насоченост тренировъчни занимания; Запознаване с общите и специфичните изисквания и условия за безопасна тренировъчна и спортно-състезателна дейност; Демонстриране на елементите от техниката на конкретния вид спорт; Регулиране обема и интензивността на натоварването, съобразено с възрастово-половите особености на състезателите.

 

Б. Музикални, танцови и театрални студия:

Музикални: 1. Вокална група. 2. Оркестър, изпълняващ и ромска музика.

Танцови студия: 1. Хип хоп. 2. Фолклор. 3. Танцова група, изпълняваща и ромски танци. 4. Латино.

Театрални студия: 1. Танцов театър. 2. Театрално майсторство.

Определя и извършва педагогическата, постановъчната и репетиторската работа; Осигурява подходящ репертоар; Подготвя и въвежда изпълнители; Изготвя график за репетиционния процес; Изготвя концертни програми; Поставя свои и чужди изпълнения; Организира изявите на студиото; Индивидуална и групова работа за усвояване на знания и умения в областта на съответното изкуство.

 

В. Групи по интереси: 1. Фото и видео клуб. 2. Приложни изкуства. 

Установяване на професионален контакт с младежите; Подготвя необходимите материали и нагледни пособия за провеждане на занятията; Представяне на разработени и утвърдени програми за провеждане на групите; Индивидуална и групова работа с млади хора за усвояване на знания и умения в областта на приложното и аудио-визуално изкуство.

 

Всеки ръководител ще бъде назначен на трудов договор на непълно работно време - 1 час на ден, в продължение на 10 месеца.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Завършена образователна степен бакалавър/магистър;
 • Документ за придобита професионална квалификация по вид спорт/ вид изкуства/ вид аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение;
 • Професионален опит минимум 3 години свързан с работа с млади хора е предимство.

Начин на извършване на подбора:

 1. Проверка на документите.
 2. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец (публикувано на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Автобиография по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Декларация по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Копие на документ за самоличност;
 • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
 • Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 
 • Актуална снимка.

Място и срок за подаване на документи:

 • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
 • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
 • На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Ръководител

НЕ ОТВАРЯЙ!

 • Едномесечен срок считан от датата на публикуване на обявата;
 • Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

 

Трудовите договори ще бъдат сключени, след одобрение от Програмния оператор на Програма „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 „Младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Прикачени файлове

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
5.16° C предимно облачно
Нагоре