Обявление №91-00-19/14.10.2020г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 91-00-19

град  Добрич 14.10.2020г.

         Община град Добрич, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че с Решение № 12-6 от 16.09.2020г. на Общински съвет град Добрич е разрешено изработване на проект за Частично изменение  на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват УПИ XXVIII-за „Обществено и делово обслужване“ и УПИ XXVII-за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв.572 на ЖК „Русия 2“ град Добрич и със Заповед № 1408 от 12.10.2020г. на Кмета на Община град Добрич е допуснато изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XXVIII-за „Обществено и делово обслужване“ и УПИ XXVII-за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв.572 на ЖК „Русия 2“ град Добрич.

       Решението на Общински съвет град Добрич и заповедта на Кмета на Община град Добрич са публикувани в сайта на Община град Добрич, рубрика Обяви и съобщения, Съобщения по устройство на територията.

        Решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

арх. Боряна Станчева      /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение

Заповед

публикувано на 14.10.2020г.

 

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.

20.01.2022

Община град Добрич информира гражданите, че в периода от 06.01.2022 г. до 28.01.2022 г. ще бъде преустановявано водоподаването  по ул. „Генерал Колев“ в участъка от бул. „3-ти март“ до ул....

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
3.78° C облачно
Нагоре