Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи общинска собственост

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗОС, ЧЛ. 41, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ № 11 - 3  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 29.10.2020 г.  ОТ 13:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОП „ УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ“ ПО УЛ. „ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ № 14, ГР. ДОБРИЧ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

І.  ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ:

По ред

Наименование

Количество

 

Начална тръжна цена лева/без ДДС/

Депозитна вноска   /лева/

1.

Дървен материал за огрев

191

пространствени куб.м.

4550.00

455.00

Забележка: Офертата е валидна за покупка на цялото количество дървен материал за огрев.

 

Стойността на тръжните книжа е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 13.10.2020 г. до 17.00 часа на 27.10.2020 година.

Оглед на вещите на 27.10.2020 г. от 10.00 часа до 16.00 часа и на 28.10.2020 година от 10.00 часа до 12.00 часа срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 15.00 часа на 28.10.2020 г.

Участниците в търга ще удостоверяват самоличността си чрез представяне на личните си карти по време на провеждането му.

Допълнителна информация относно търга на тел. 600 245 – Христина Симеонова Симанова-Желева.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 
  1

 

 

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.73° C ясно небе
Нагоре